"Historia zatoczyła koło".

Po wielu latach braku na kaliskim rynku wydawniczym, współczesnego albumu miasta, właśnie wydaliśmy najbardziej aktualny album zawierający przede wszystkim współczesne zdjęcia Kalisza.

Autorem zdjęć jest Pan Piotr Diehl, praprawnuk autora najstarszych fotografii Kalisza - Jana Wilhelma Diehla.

W skład albumu wchodzą także zdjęcia wykonane na potrzeby kalendarza z serii „Jak zmieniał się Kalisz” wydanego przez Agencję w 2016 roku.

Są to montaże cyfrowe dawnych i współczesnych zdjęć tych samych miejsc w Kaliszu.

Uzupełnieniem zawartości fotograficznej albumu są zdjęcia wykonane przez Pana Krzysztofa Wydrę, a także wiele zdjęć miasta wykonanych z wykorzystaniem drona, przez Pana Michała Gostyńskiego i Oskara Zarembę.

Słowo wstępne napisał Pan Jerzy Splitt.

Słowo wstępne oraz podpisy pod zdjęciami przetłumaczone są także na język angielski i niemiecki.

Poniżej kilka przykładowych stron z albumu.

OKADKA zaproszenie Kalendarz 2016 1zdjcia z ksiki 22 1 zdjcia z ksiki 23 1zdjcia z ksiki 32 1 zdjcia z ksiki 43 1

 

Na zlecenie Fabryki Firanek i Koronek "Haft" Agencja Promocji Miasta, przygotowała wydawnictwo książkowe będące podsumowaniem 140 lat istnienia w Kaliszu przemysłu produkcji koronek i firanek.

Autorzy tekstów: Jarosław Dolat, Tomasz Chlebba

Redakcja i korekta: Tomasz Chlebba – Agencja Promocji Miasta www.agencja-promocji.com.pl

Konsultacje naukowe: Ewa Kwiatkowska i Jarosław Dolat

Projekt graficzny i skład: Bartek Pierzchalski  www.grupa-trojkat.pl

Zdjęcia ze zbiorów: Fabryki Firanek i Koronek Haft, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Archiwum Państwowego w Kaliszu, Adama Borowiaka oraz Piotra Diehla.

Autorzy tego wydawnictwa serdecznie dziękują za wymierną i nieocenioną pomoc dyrekcji i pracownikom Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, www.muzeum.opatowek.pl.

Okladka ksiazki

Fascynująca historia rodu Fibigerów, opowiedziana przez Elwirę Fibiger córkę Gustawa Arnolda III, ostatniego właściciela słynnej Fabryki fortepianów i pianin Arnolda Fibigera w Kaliszu, którego dziadek zapoczątkował wielki przemysł muzyczny w Polsce.

Dźwięk fortepianów i pianin, które powstawały w kaliskiej fabryce, był porównywany do najsławniejszych instrumentów i zachwycił świat.

Bezprawna nacjonalizacja i całkowite zniszczenie fabryki w komunistycznej Polsce położyły kres jej dynamicznemu rozwojowi.


Autorka, przywołując własne wspomnienia, przeżycia i refleksje, barwnie opowiada o rodzie Fibigerów, który mając austriacko-niemieckie korzenie, przez dziesięciolecia wrósł w Polskę, a za swój wybór zapłacił najwyższą cenę.

Książka uzupełniona jest dużą ilością zdjęć z prywatnego archiwum Elwiry, nigdy dotychczas nie publikowanych.

E Fibiger010  E Fibiger012 1

Nowe wydawnictwo w którym umieszczono reprodukcje 22 najstarszych fotografii Kalisza wykonanych przez Jean Guillaume Diehl'a w latach 1870/71. Wszystkie fotografie zostały uzupełnione o opisy utrwalonych na nich miejsc !

Wspaniała pamiątka z Kalisza, prezentująca opisane najstarsze zdjęcia miasta.

Wszystkie teksty zostały przetłumaczone na język angielski i niemiecki.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, teksty przygotował Jerzy Aleksander Splitt.

Cała publikacja składa się z 48 stron w twardej oprawie.

Format książki 210 x 210 mm.

Okładka pokryta folią mat a zdjęcie zaznaczone lakierem UV.

W treści książki znajduje się; opis historii powstawania albumu „Album de Kalisch” + biografia autora Jean Guillaume Diehla + 22 opisane fotografie wykonane w Kaliszu w latach 1870/71.


Nr ISBN 978-83-946172-1-9

Strona tytuowa albumu  Strona tumaczona  

Fascynujący album będący wspaniała pamiątką z Kalisza, opisujący wybrane dziedziny życia między wojennego Kalisza, każdy rozdział bogato ilustrowany.

Nie do wiary! Kalisz w sierpniu 1914 roku niemal całkowicie zrównany z ziemią. W dwudziestoleciu międzywojennym podnosi się z ruin. Właśnie trwa odbudowa ratusza na Głównym Rynku, radni ustalają budżet na nowy rok, mieszkańcy zaciągają kredyty, miasto zaczyna pulsować codziennym życiem. Sklepikarze i przekupki zawzięcie handlują od rana do wieczora na Nowym Rynku, zakochane pary beztrosko spacerują aleją Józefiny, kaliskie kina wyświetlają głośne międzywojenne filmy Pieśń wilka i Niewolnicę miłości.Wszystko powoli wraca do normy.

Spokój mąci rodzimy Al Capone noszący niepozorne nazwisko – Pachołek. Nieświadomy smutnego końca, który spotka go już całkiem niedługo. Miasto nabiera rozpędu, wciąga w wir lokalnych interesów, pracy fabryk Szrajera i Fibigera, by porwać tych, którzy dadzą się uwieść opowieści międzywojennego Kalisza. W albumie zobaczycie ponad 300 starych zdjęć Kalisza, w większości po raz pierwszy publikowanych, pochodzących ze zbiorów Okręgowego Muzeum Ziemi Kaliskiej.

Kalisz miedzy wojnami, autorzy prowadzą Czytelnika przez rozdziały dotyczące różnych dziedzin życia miasta, urozmaicając je wieloma starymi fotografiami Kalisza oraz licznymi ciekawostkami.

Do książki załączone są bezpłatne dodatki:

- reprint Przewodnika po Kaliszu W. Kwiatkowskiego z 1932 roku,

- reprint starej mapy Kalisza z lat 30. XX wieku,

Kalisz między wojnami