Właśnie na kaliskim rynku wydawniczym pojawiła się wspaniała pozycja wydawnicza, której moja Agencja Promocji Miasta jest wydawcą.

"Kaliskie skrzydła" jest to pierwszy w historii Kalisza tak pełen opis tradycji i wydarzeń lotniczych w Kaliszu.

Autor tej publikacji Pan Henryk Juszczak, który przez 6 lat skrupulatnie zbierał dokumenty, wycinki prasowe, zdjęcia i wspomnienia naocznych świadków

wydarzeń tworzących niezywkle ciekawą i interesującą historię lotnictwa w Kaliszu.

Jeżeli ciekawi Was, kiedy pojawił się w Kaliszu pierwszy samolot i kto nim leciał?

Czy wiecie co wspólnego z lotnictwem miało liceum im. Tadeusza Kościuszki?

Jesteście ciekawi, co wspólnego z lotnictwem miał znany kaliski zegarmistrz Ryszard Stilter?

Zapewne nie wiecie, że na polach Dobrzeca lądował samolot w 1913 roku?

Czy wiecie, że w Kaliszu budowano samolot już w okresie międzywojennym, który był potem prezentowany na Powszechnej Wystawie Krajowej w

Poznaniu w 1929 r. Kto podjął się tego wyzwania?

A może słyszeliście o katastrofie samolotu niemieckiego w trakcie II wojny światowej, który uderzył w komin w centrum miasta i nieopodal się rozbił?

Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedzi w bardzo bogato ilustrowanej książce "Kaliskie skrzydła", formatu A4 z twardą oprawą, liczącą 186 stron.

W książce znajdziecie także dodatek, wspomnienia kaliszanina uczestnika bitwy nad Bzurą.

Poniżej lista miejsc, gdzie można ją kupić:

Saloniki prasowe Yourpress, kiosk na ul. Zamkowej, kiosk przy małym Tesco na Dobrzecu, a także w księgarni "Staromiejskiej" na ul. Śródmiejskiej.

Strona okladka Strona rozdzial Strona rozdzial1

Strona Strona rozdzial Kalisz Strona rozdzial Per

 

"Historia zatoczyła koło".

Po wielu latach braku na kaliskim rynku wydawniczym, współczesnego albumu miasta, właśnie wydaliśmy najbardziej aktualny album zawierający przede wszystkim współczesne zdjęcia Kalisza.

Autorem zdjęć jest Pan Piotr Diehl, praprawnuk autora najstarszych fotografii Kalisza - Jana Wilhelma Diehla.

W skład albumu wchodzą także zdjęcia wykonane na potrzeby kalendarza z serii „Jak zmieniał się Kalisz” wydanego przez Agencję w 2016 roku.

Są to montaże cyfrowe dawnych i współczesnych zdjęć tych samych miejsc w Kaliszu.

Uzupełnieniem zawartości fotograficznej albumu są zdjęcia wykonane przez Pana Krzysztofa Wydrę, a także wiele zdjęć miasta wykonanych z wykorzystaniem drona, przez Pana Michała Gostyńskiego i Oskara Zarembę.

Słowo wstępne napisał Pan Jerzy Splitt.

Słowo wstępne oraz podpisy pod zdjęciami przetłumaczone są także na język angielski i niemiecki.

Album wydany jest w formacie A4 w twardej oprawie.

Poniżej kilka przykładowych stron z albumu.

OKADKA zaproszenie Kalendarz 2016 1zdjcia z ksiki 22 1 zdjcia z ksiki 23 1zdjcia z ksiki 32 1 zdjcia z ksiki 43 1

 

Na zlecenie Fabryki Firanek i Koronek "Haft" Agencja Promocji Miasta, przygotowała wydawnictwo książkowe będące podsumowaniem 140 lat istnienia w Kaliszu przemysłu produkcji koronek i firanek.

Autorzy tekstów: Jarosław Dolat, Tomasz Chlebba

Redakcja i korekta: Tomasz Chlebba – Agencja Promocji Miasta www.agencja-promocji.com.pl

Konsultacje naukowe: Ewa Kwiatkowska i Jarosław Dolat

Projekt graficzny i skład: Bartek Pierzchalski  www.grupa-trojkat.pl

Zdjęcia ze zbiorów: Fabryki Firanek i Koronek Haft, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Archiwum Państwowego w Kaliszu, Adama Borowiaka oraz Piotra Diehla.

Autorzy tego wydawnictwa serdecznie dziękują za wymierną i nieocenioną pomoc dyrekcji i pracownikom Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, www.muzeum.opatowek.pl.

Okladka ksiazki

Fascynująca historia rodu Fibigerów, opowiedziana przez Elwirę Fibiger córkę Gustawa Arnolda III, ostatniego właściciela słynnej Fabryki fortepianów i pianin Arnolda Fibigera w Kaliszu, którego dziadek zapoczątkował wielki przemysł muzyczny w Polsce.

Dźwięk fortepianów i pianin, które powstawały w kaliskiej fabryce, był porównywany do najsławniejszych instrumentów i zachwycił świat.

Bezprawna nacjonalizacja i całkowite zniszczenie fabryki w komunistycznej Polsce położyły kres jej dynamicznemu rozwojowi.


Autorka, przywołując własne wspomnienia, przeżycia i refleksje, barwnie opowiada o rodzie Fibigerów, który mając austriacko-niemieckie korzenie, przez dziesięciolecia wrósł w Polskę, a za swój wybór zapłacił najwyższą cenę.

Książka uzupełniona jest dużą ilością zdjęć z prywatnego archiwum Elwiry, nigdy dotychczas nie publikowanych.

E Fibiger010  E Fibiger012 1

Nowe wydawnictwo w którym umieszczono reprodukcje 22 najstarszych fotografii Kalisza wykonanych przez Jean Guillaume Diehl'a w latach 1870/71. Wszystkie fotografie zostały uzupełnione o opisy utrwalonych na nich miejsc !

Wspaniała pamiątka z Kalisza, prezentująca opisane najstarsze zdjęcia miasta.

Wszystkie teksty zostały przetłumaczone na język angielski i niemiecki.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, teksty przygotował Jerzy Aleksander Splitt.

Cała publikacja składa się z 48 stron w twardej oprawie.

Format książki 210 x 210 mm.

Okładka pokryta folią mat a zdjęcie zaznaczone lakierem UV.

W treści książki znajduje się; opis historii powstawania albumu „Album de Kalisch” + biografia autora Jean Guillaume Diehla + 22 opisane fotografie wykonane w Kaliszu w latach 1870/71.

Album otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Róże Regionów”, którego kapituła nagradza produkty najlepiej promujące miasta, gminy i regiony.

Nr ISBN 978-83-946172-1-9

Strona tytuowa albumu Strona tumaczona  strony wewnetrzne 01

strony wewnetrzne 013strony wewnetrzne 014   Logo Konkursu