"Historia zatoczyła koło".

Po wielu latach braku na kaliskim rynku wydawniczym, współczesnego albumu miasta, właśnie wydaliśmy najbardziej aktualny album zawierający przede wszystkim współczesne zdjęcia Kalisza.

Autorem zdjęć jest Pan Piotr Diehl, praprawnuk autora najstarszych fotografii Kalisza - Jana Wilhelma Diehla.

W skład albumu wchodzą także zdjęcia wykonane na potrzeby kalendarza z serii „Jak zmieniał się Kalisz” wydanego przez Agencję w 2016 roku.

Są to montaże cyfrowe dawnych i współczesnych zdjęć tych samych miejsc w Kaliszu.

Uzupełnieniem zawartości fotograficznej albumu są zdjęcia wykonane przez Pana Krzysztofa Wydrę, a także wiele zdjęć miasta wykonanych z wykorzystaniem drona, przez Pana Michała Gostyńskiego i Oskara Zarembę.

Słowo wstępne napisał Pan Jerzy Splitt.

Słowo wstępne oraz podpisy pod zdjęciami przetłumaczone są także na język angielski i niemiecki.

Album wydany jest w formacie A4 w twardej oprawie.

Poniżej kilka przykładowych stron z albumu.

OKADKA zaproszenie Kalendarz 2016 1zdjcia z ksiki 22 1 zdjcia z ksiki 23 1zdjcia z ksiki 32 1 zdjcia z ksiki 43 1