Niezwykle ciekawy obraz będący wynikiem montażu fotograficznego - czyli połączenia starego i współczesnego zdjęcia tego samego fragmentu miasta.

Na pierwszym planie widoczny drewniany most nad kanałem Babinki, łączący ulicę Wodną z dawną ulicą Ogrodowską obecnie Narutowicza. Widoczny po prawej stronie dom stoi w miejscu dawnej baszty zwanej Wielką lub Katowską.

Obraz 14 1 1  

Niezwykle ciekawy obraz będący wynikiem montażu fotograficznego - czyli połączenia starego i współczesnego zdjęcia tego samego fragmentu miasta.

Na zdjęciu wykonanym z mostu kamiennego w kierunku Rogatki Wrocławskiej, widoczna perspektywa dawnej ulicy Wrocławskiej, obecnie Śródmiejskiej. Po lewej stronie nieistniejący obecnie budynek Hotelu Polskiego, wybudowany na początku XIX wieku, spalony i zniszczony w 1914 roku, (obecnie plac Złoty Róg).

 

Obraz 15 1 1 

 

Niezwykle ciekawy obraz będący wynikiem montażu fotograficznego - czyli połączenia starego i współczesnego zdjęcia tego samego fragmentu miasta.

Na obrazie widoczne są dwa budynki kaliskiego teatru, po prawej, teatr wybudowany w latach 1896-1900 według projektu Józefa Chrzanowskiego, zniszczony w trakcie I wojny światowej. Po lewej widoczny fragment obecnego teatru oddanego do użytku w 1936 r.

 

Obraz 13 1 1   

Niezwykle ciekawy obraz będący wynikiem montażu fotograficznego - czyli połączenia starego i współczesnego zdjęcia tego samego fragmentu miasta.

Na obrazie widoczna Cerkiew pw. świętych Piotra i Pawła oddana do użytku w 1877 roku. Rozebrana została w 1925 roku, po II wojnie światowej wybudowany został budynek Powszechnego Domu Towarowego.

 

Obraz 12 1 1 

Niezwykle ciekawy obraz będący wynikiem montażu fotograficznego - czyli połączenia starego i współczesnego zdjęcia tego samego fragmentu miasta.

Na obrazie widoczna panorama wytyczonego w 1818 roku placu św.Józefa z widocznym po prawej stronie obeliskiem upamiętniającym spotkania przywódców Carskiej Rosji i Prus w 1813 i 1835 roku.

 

Obraz 11 1 1