Niezwykle ciekawy obraz będący wynikiem montażu fotograficznego - czyli połączenia starego i współczesnego zdjęcia tego samego fragmentu miasta.

Na obrazie widoczna na pierwszym planie współczesna kopia rzeźby Flory, w tle istniejący w latach 1844 - 1986 "Domek Szwajcarski" wówczas mieszkanie dla kaliskich ogrodników.

 

Obraz 10 1