Niezwykle ciekawy obraz będący wynikiem montażu fotograficznego - czyli połączenia starego i współczesnego zdjęcia tego samego fragmentu miasta.

Na obrazie widoczna panorama wytyczonego w 1818 roku placu św.Józefa z widocznym po prawej stronie obeliskiem upamiętniającym spotkania przywódców Carskiej Rosji i Prus w 1813 i 1835 roku.

 

Obraz 11 1 1