Niezwykle ciekawy obraz będący wynikiem montażu fotograficznego - czyli połączenia starego i współczesnego zdjęcia tego samego fragmentu miasta.

Na obrazie widoczna Cerkiew pw. świętych Piotra i Pawła oddana do użytku w 1877 roku. Rozebrana została w 1925 roku, po II wojnie światowej wybudowany został budynek Powszechnego Domu Towarowego.

 

Obraz 12 1 1