Niezwykle ciekawy obraz będący wynikiem montażu fotograficznego - czyli połączenia starego i współczesnego zdjęcia tego samego fragmentu miasta.

Na obrazie widoczne są dwa budynki kaliskiego teatru, po prawej, teatr wybudowany w latach 1896-1900 według projektu Józefa Chrzanowskiego, zniszczony w trakcie I wojny światowej. Po lewej widoczny fragment obecnego teatru oddanego do użytku w 1936 r.

 

Obraz 13 1 1