Niezwykle ciekawy obraz będący wynikiem montażu fotograficznego - czyli połączenia starego i współczesnego zdjęcia tego samego fragmentu miasta.

Na zdjęciu wykonanym z mostu kamiennego w kierunku Rogatki Wrocławskiej, widoczna perspektywa dawnej ulicy Wrocławskiej, obecnie Śródmiejskiej. Po lewej stronie nieistniejący obecnie budynek Hotelu Polskiego, wybudowany na początku XIX wieku, spalony i zniszczony w 1914 roku, (obecnie plac Złoty Róg).

 

Obraz 15 1 1