Niezwykle ciekawy obraz będący wynikiem montażu fotograficznego - czyli połączenia starego i współczesnego zdjęcia tego samego fragmentu miasta.

Na pierwszym planie widoczny drewniany most nad kanałem Babinki, łączący ulicę Wodną z dawną ulicą Ogrodowską obecnie Narutowicza. Widoczny po prawej stronie dom stoi w miejscu dawnej baszty zwanej Wielką lub Katowską.

Obraz 14 1 1